Kvinder & Børn
Undervisning
Materiale
Projektet ”Kvinder og børn på flugt fra vold” ønsker at sætte fokus på vold mod kvinder og at starte en åben, kvalificeret, etisk og demokratisk debat omkring vold i hjemmet. Yderligere er ambitionen at aftabuisere problemet og klæde fagfolk på til at tage den svære samtale, indgå i samarbejde med andre myndigheder og have overblik over den voldsramtes muligheder.
I dette undervisningsmateriale skal socialrådgiverstuderende bl.a. arbejde med fordomme, fakta, skæbner og holdninger. Målet er, at de derigennem bliver bevidste om alle de parter, der er en del af behandlingen af og debatten om voldsramte kvinder.