Kvinder & Børn
Om Projektet
”Kvinder og børn på flugt fra vold” er et projekt, der gennem museumsudstilling, film og undervisningsmateriale har en ambition om etisk og demokratisk at debattere og aftabuisere problemer omkring partnervold.
Kvinder og børn på flugt fra vold er et historisk, socialt problem og tabu. 33.000 kvinder lever hvert år med partnervold med deres børn som vidner. Af disse er det kun 1800 kvinder og deres 2000 børn, der er pladser til på et af landets krisecentre, hvor de modtager professionel rådgivning og støtte. Ud over at være debatskabende, behandler projektet problemet historievidenskabeligt i relation til kvindekrisecentrenes historie og indsamler øjenvidneberetninger fra voldsramte kvinder.
Projektet er blevet til i samarbejde mellem Ringsted krisecenter, der i 1978 åbnede som Danmarks første kvindekrisecenter og derfor i 2018 markerer 40-års jubilæum, og Danmarks Forsorgsmuseum.
Survivorkvinderne, de frivillige og de ansatte fortæller i projektet selv deres historier og bidrager til et personligt, inkluderende indblik i et ensomt tabuiseret liv med vold og frygt. Projektet skal igennem de personlige beretninger facilitere en socialt forpligtende og konfronterende debat om kvinder og børn på flugt fra vold og de alvorlige problemer, som knytter sig til at leve i nære relationer med vold.
Tak til
"Kvinder og børn på flugt fra vold" er som projekt blevet til i samarbejde med Ringsted Krisecenter og med støtte fra Oak Foundation Denmark, Landsorganisationen for Kvindekrisecentre og Røde Kors Q-net. Kilderne til projektet er især indsamlet materiale fra Ringsted Krisecenter og personlige beretninger fra survivorkvinder, ansatte og frivillige fra Ringsted Krisecenter.
Samarbejdspartnere
Danmarks Forsorgsmuseum
Danmarks Forsorgsmuseum ligger i Nordens bedst bevarede fattiggård i Svendborg. Museet arbejder med at bevare, forske i og formidle samfundets forsorg, som den har udspillet sig på alle forskellige institutioner med ønsket om at give de mennesker, hvis historie ikke er blevet eller bliver fortalt, en plads i historien.
Ringsted Krisecenter
Ringsted Krisecenter er Danmarks første krisecenter, der åbnede 8. marts 1978, og som derfor i 2018 havde 40 års jubilæum. Centeret hjælper voldsramte kvinder og børn og drives af fastansatte og frivillige. Det har i dag plads til 8 kvinder med deres børn.
Oak Foundation Denmark
Oak Foundation bevilger midler med henblik på at håndtere problemer af global, social og miljømæssig karakter, især problemer med omfattende indflydelse på grupper af socialt udsatte. Med kontorer i Europa, Afrika, Indien og Nordamerika, giver Oak Foundation tilskud til organisationer i cirka 40 lande verden over.
Rßødekors
Landsorganisationen af kvindekrisecentre
Graflab
Instafilm
Siloen